Bahagian Hal Ehwal Ko-Kurikulum adalah bahagian yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kelab, sukan, permainan dan badan beruniform. Bahagian ini diuruskan oleh Timbalan Pengetua Hal Ehwal Ko-Kurikulum.